Görme Engelliler

Deneme sınavları
proje

MAÇ:

Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla deneme sınavları yapmak, sınav sonuçlarının takibini ve analizlerini yapacak öğretmenleri belirlemek.

HEDEF:

5. sınıftan 12. Sınıfa kadar okuyan öğrencilerin akademik başarısını artırmak amacıyla deneme sınavları yapmak, deneme sınavlarının analizlerini ilgili branş öğretmenlerinin dersler bazında yapmasını sağlamak ve okul gelişimini takip ederek eksikliklerin tespitini sağlayarak çözümler geliştirmek.

İZLEME DEĞERLENDİRME:

Deneme sınavlarının değerlendirmeleri OGYE toplantılarında yapılacaktır. Yapılan değerlendirmelerde konu bazında eksiklikler çıktığı takdirde ilgili dersin öğretmeni tarafından o konuların tekrar işlenmesi okul müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

I.deneme sınavı baz alınarak sonraki deneme sınavlarında sağlanan ilerleme performans göstergesi olacaktır.

BEKLENEN SONUÇLAR:

  • Akademik başarının artması
  • Sınav puanlarındaki ortalamaların yükselmesi.

 

Kazanımlar Dosyası